Technologia

Technologia jest tym, co nas wyróżnia. To ona stwarza nam jedyne w swoim rodzaju możliwości opracowywania produktów coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych w stosowaniu. Tym samym możemy wprowadzać na rynek nowe preparaty, które mogą być podawane nawet dzieciom przedwcześnie urodzonym.

Jeszcze więcej możliwości

Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami badawczymi wyposażonymi w najnowszy sprzęt analityczny, a także w urządzenia pozwalające wyprodukować pierwsze testowe partie produktów leczniczych. Dzięki temu możemy opracowywać nowe aktywne formuły preparatów i w warunkach laboratoryjnych potwierdzać ich przydatność terapeutyczną. Co ważne, późniejsza produkcja preparatów odbywa się z zachowaniem najwyższej dbałości o jakość w warunkach wymaganych dla produkcji leków – zgodnie ze standardami GMP.

Mikroenkapsulacja

To innowacyjne rozwiązanie polegające na pokryciu niewielkich cząstek jednej substancji inną substancją o innych właściwościach fizycznych i chemicznych. W efekcie powstaje mikrokapsułka (wielkości od jednego do kilkuset mikrometrów), czyli mikroskopowa ilość substancji aktywnej zamkniętej w specjalnej, najczęściej dużo trwalszej otoczce. Proces mikroenkapsulacji stosuje się najczęściej do zwiększenia trwałości różnych związków przez odizolowanie ich od szkodliwych czynników zewnętrznych. Mikroenkapsulacji, w zależności od potrzeb, mogą być poddawane cząsteczki stałe, płynne lub nawet lotne. Jest to nowoczesna technologia, którą z powodzeniem można stosować np. przy produkcji produktów spożywczych lub preparatów medycznych.

Good Manufacturing Practice (GMP)

GMP (Good Manufacturing Practice – dobra praktyka produkcyjna) to najwyższe możliwe standardy produkcyjne wymagane np. przy produkcji leków. Dzięki jasno określonym zasadom produkcyjnym i ścisłej kontroli całego procesu zapewniają maksymalną kontrolę nad jakością produktu, a także źródłem pochodzenia surowców. Gwarantują one czystość użytych do produkcji surowców i komponentów, a także wysoką jakość produktu końcowego. Standardy GMP zostały opracowane przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego, a obecnie stosuje się je również przy produkcji kosmetyków i artykułów spożywczych.

Generally Recognized As Safe (GRAS)

GRAS (Generally Recognized as Safe – rozpoznane jako bezpieczne) to certyfikat wydawany przez Amerykański Departament Zdrowia (FDA) potwierdzający, że wszystkie wykorzystywane przy produkcji preparatów medycznych surowce i komponenty są uznawane za bezpieczne dla zdrowia człowieka, a ich bezpieczeństwo zostało udokumentowane badaniami naukowymi. Pierwsza lista substancji uznanych za bezpieczne powstała już w 1958 r.