Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) skraca czas trwania biegunek

Biegunka to bardzo częsty problem niemowląt i dzieci. Często powtarzane i przewlekłe biegunki mogą prowadzić do odwodnienia, niedożywienia oraz negatywnie wpływać na rozwój. Stosowanie probiotyków o potwierdzonym działaniu zmniejsza ryzyko występowania biegunek u dzieci przebywających w szpitalu oraz biegunek infekcyjnych wywołanych np. przez rotawirusy.

Piktogram Diflos - Smart Pharma

ESPGHAN rekomenduje LGG przy ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci

Ostra biegunka jest zdefiniowana jako oddawanie stolców o nieprawidłowej konsystencji i/lub zwiększenie ich liczby (zwykle 3 lub więcej płynnych stolców w ciągu doby), której mogą towarzyszyć gorączka i wymioty. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią dzieci poniżej 3 roku życia. Biegunka ostra trwa zwykle krócej niż 7 i nie dłużej niż 14 dni. Jednym z najpoważniejszych powikłań ostrej biegunki jest odwodnienie czyli ubytek wody i elektrolitów w organizmie. Nawadnianie doustnymi płynami nawadniającymi jest niezwykle skuteczne, nie wpływa jednak na czas utrzymywania się objawów. Poszukuje się więc rozwiązań, które zmniejszą czas choroby oraz objętość stolców biegunkowych.

Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii (ESPGHAN, 2014) [1] rekomenduje podaż Lactobacillus rhamnosus GG wraz z doustnymi płynnymi nawadniającymi jako skuteczną metodę skrócenia czasu trwania objawów ostrej biegunki i zmniejszenia ich nasilenia.

LGG skuteczny w zmniejszeniu ryzyka biegunki szpitalnej

Leczenie szpitalne może wiązać się z ryzykiem rozwoju zakażenia szpitalnego, co przedłuża czas hospitalizacji. Jednym z najczęstszych zakażeń szpitalnych u dzieci jest biegunka o etiologii rotawirusowej, pojawiająca się powyżej 48 godzin od przyjęcia do szpitala. Pomimo stosowania działań zmniejszających liczbę zakażeń szpitalnych (ostry reżim higieniczny i izolacji chorych dzieci), nie udaje się całkowicie wyeliminować tego problemu. Jedną z obiecujących metod zapobiegania infekcjom szpitalnym jest profilaktyczne podawanie Lactobacillus rhamnosus GG, których skuteczność potwierdzono w dostępnych badaniach naukowych.

Potwierdzona skuteczność stosowania LGG w celu skrócenia czasu trwania biegunek o różnej etiologii

Profilaktyczne podawanie LGG, dwa razy dziennie w trakcie pobytu w szpitalu dzieciom w wieku od 1 do 36 miesiąca, zmniejszyło ryzyko wystąpienia biegunki szpitalnej u dzieci o 79% [2].

LGG podawany dzieciom podczas hospitalizacji zmniejszyło:
o 50% liczbę epizodów wymiotów, 
o 76% liczbę epizodów biegunek, 
o 62% ryzyko infekcji układu oddechowego, 
o 60% ryzyko infekcji przewodu pokarmowego [3].

 diflos niemowlak diflos dziecko

Diflos – idealny probiotyk zawierający szczep LGG

Diflos to produkt zawierający w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. Produkt występuje w trzech wariantach: w postaci kropel - Diflos oraz w kapsułkach o różnej liczebności bakterii - Diflos 30 i Diflos 60. W celu zapewnienia dziennej porcji spożycia przy antybiotykoterapii, eksperci zalecają suplementację w trakcie i 4 tygodnie po antybiotykoterapii:

 Diflos krople firmy Smart Pharma  Diflos 30 firmy Smart Pharma  Diflos 60 firmy Smart Pharma

Literatura

  1. Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D., Lo Vecchio A., Shamir R., Szajewska H., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2014, 59(1): 132-152.
  2. Szajewska H., Kotowska M., Mrukowicz J.Z., Armańska M., Mikołajczyk W., Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants. J Pediatr. 2001, 138(3): 361-365.
  3. Hojsak I., Abdović S., Szajewska H., Milosević M., Krznarić Z., Kolacek S., Lactobacillus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. Pediatrics. 2010, 125(5): e1171-1177.