Lactobacillus rhamnosus GG przy antybiotykoterapii

Stosowanie antybiotyków może wiązać się z różnymi objawami ubocznymi i powikłaniami ze strony układu pokarmowego. Najczęstszymi z nich są bóle brzucha i biegunki w różnych postaciach. W większości przypadków za przyczynę występowania biegunki w czasie antybiotykoterapii uważa się zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Dlatego bardzo ważna jest suplementacja probiotykami, która odgrywają kluczową rolę w profilaktyce oraz leczeniu biegunki poantybiotykowej.

Piktogram Diflos - Smart Pharma

Działanie antybiotyków

Antybiotyki stosowane w infekcjach bakteryjnych w dużym stopniu wpływają na zaburzenie mikroflory bakteryjnej. Wyróżnia się dwa kierunki działania antybiotyków: działanie bakteriobójcze oraz działanie bakteriostatyczne, czyli hamowanie możliwości wzrostu i namnażania się bakterii. Antybiotyki eliminują z przewodu pokarmowego zarówno „złe” jak i „dobre” bakterie, zaburzając w ten sposób równowagę mikrobiologiczną w jelitach. Częste stosowanie antybiotyków zaburza skład mikroflory przez co osłabia naturalną odporność oraz wywołuje powstanie skutków ubocznych. W wyniku tych zaburzeń w jelitach gromadzi się zbyt dużo wody, która następnie jest gwałtownie wydalana, czego efektem jest biegunka. Z tego względu rekomendowane jest suplementowanie odpowiedniego probiotyku z żywymi kulturami bakterii w trakcie i po stosowaniu antybiotykoterapii.

ESPGHAN rekomenduje stosowanie Lactobacillus rhamnosus GG przy antybiotykoterapii

Według najnowszych wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii (ESPGHAN – European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) [1] z 2016 roku, eksperci rekomendują stosowanie Lactobacillus rhamnosus GG w zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterapią.

Dodatkowym atutem szczepu Lactobacillus rhamnosus GG jest zerowy potencjał przenoszenia plazmidów. Plazmidy są to koliste cząsteczki DNA, które zawierają zazwyczaj kilka genów, również taki który odpowiada za oporność na działanie antybiotyku. Bakterie zawierające w swojej strukturze plazmidy, mogą przekazywać je sobie nawzajem, a co za tym idzie przekazują sobie oporność na działanie antybiotyku. Jest to o tyle niebezpieczne, że w momencie przekazania plazmidu patogenom, stają się one niewrażliwe na działanie leku. Lactobacillus rhamnosus GG, który nie zawiera w swojej strukturze plazmidu nie uodpornia patogennych bakterii, a sam pozostaje oporny na działanie antybiotyków. Dodatkowo Lactobacillus rhamnosus GG który blokuje rozwój wielu patogennych bakterii jednocześnie odbudowuje naturalną mikroflorę jelitową.

Potwierdzona skuteczność stosowania Lactobacillus rhamnosus GG przy antybiotykoterapii

Badania prowadzone na grupie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat, suplementowanych probiotykiem Lactobacillus rhamnosus GG potwierdzają, że Lactobacillus rhamnosus GG obniża ryzyko wystąpienia objawów ubocznych antybiotykoterapii, takich jak ból brzucha o 69% i luźne stolce o 65% [2].

U dzieci w przedziale wieku od 2 tygodni do 12,8 lat z infekcjami dróg oddechowych poddawanych antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych, stwierdzono, że Lactobacillus rhamnosus GG zmniejsza częstość występowania biegunki u dzieci w trakcie antybiotykoterapii zakażeń górnych dróg oddechowych o ok. 66% [3].

 diflos niemowlak diflos dziecko

Diflos – idealny probiotyk zawierający szczep Lactobacillus rhamnosus GG

Diflos to produkt zawierający w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. Produkt występuje w trzech wariantach: w postaci kropel - Diflos oraz w kapsułkach o różnej liczebności bakterii - Diflos 30 i Diflos 60. W celu zapewnienia dziennej porcji spożycia przy antybiotykoterapii, eksperci zalecają suplementację w trakcie i 4 tygodnie po antybiotykoterapii:

  • Diflos krople: 5 kropli (niemowlęta i dzieci do 12 roku życia) lub 10 kropli (dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli),
  • Diflos 30: 2 kapsułki (niemowlęta i dzieci do 12 roku życia),
  • Diflos 60: 1 kapsułka(dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli).

 Diflos krople firmy Smart Pharma  Diflos 30 firmy Smart Pharma  Diflos 60 firmy Smart Pharma

Literatura

  1. Szajewska H., Canani R.B., Guarino A., Hojsak I., Indrio F., Kolacek S., Orel R., Shamir R., Vandenplas Y., van Goudoever J.B., Weizman Z., Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. J Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2016, 62(3): 495-506.
  2. Vanderhoof J.A., Whitney D.B., Antonson D.L., Hanner T.L., Lupo J.V., Young RJ., Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. J Pediatr. 1999, 135(5): 564-568.
  3. Arvola T., Laiho K., Torkkeli S., Mykkänen H., Salminen S., Maunula L., Isolauri E., Prophylactic Lactobacillus GG reduces antibiotic-associated diarrhea in children with respiratory infections: a randomized study. Pediatrics. 1999, 104(5): e64.