Lactobacillus rhamnosus GG – bakterie probiotyczne

Lactobacillus rhamnosus GG jest bakterią naturalnie występującą w mikroflorze jelitowej człowieka. Wywołuje wielokierunkowe, korzystne efekty dla funkcjonowania organizmu człowieka, zarówno miejscowe jak i ogólnoustrojowe.

Piktogram Diflos - Smart Pharma

Czym są probiotyki?

Probiotyki według definicji FAO/WHO [1] (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa/Światowa Organizacja Zdrowia) są to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”. Innymi słowy są to konkretne szczepy bakterii, które kolonizując przewód pokarmowy, korzystnie wpływając na mikroflorę jelitową i zdrowie człowieka.

Lactobacillus rhamnosus GG

Przy wyborze probiotyku bardzo ważne jest rozróżnienie rodzaju (Lactobacillus),
gatunku (L. rhamnosus) oraz szczepu (L. rhamnosus ATCC 53103). Jest to istotne, ponieważ w ramach każdego gatunku może występować wiele szczepów, które mogą charakteryzować się różnymi kierunkami zastosowania.

Lactobacillus rhamnosus GG jest jednym z najliczniej przebadanym klinicznie szczepem probiotycznym o potwierdzonym korzystnym działaniu dla zdrowia. Bakterię tę odkryli w latach 80-tych dwaj amerykańscy naukowcy: Sherwood Gorbach i Barry Goldin [2,3]. Podwójne „G” w nazwie szczepu pochodzi od pierwszych liter ich nazwisk. Efektem ich badań jest wpisanie tego szczepu w 1987 roku do Amerykańskiej Kolekcji Szczepów Bakteryjnych pod numerem 53103. Bezpieczeństwo stosowania Lactobacillus rhamnosus GG potwierdzone zostało przez jest nadanie statusu bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized As Safe) przez Amerykański Departament Zdrowia.

Oficjalny znak Generally Recognized As Safe - Smart Pharma

Lactobacillus rhamnosus GG spełnia cechy idealnego probiotyku

Do cech idealnego probiotyku należą:

 • bezpieczeństwo stosowania względem gospodarza (człowieka),
 • pochodzenie z przewodu pokarmowego człowieka,
 • odporność na działanie soku żołądkowego i kwasów żółciowych,
 • zdolność przylegania (adhezji) do nabłonka jelitowego,
 • zdolność do przeżycia, wzrostu i aktywności metabolicznej w przewodzie pokarmowym,
 • zdolność hamowania adhezji patogennych drobnoustrojów,
 • aktywność antagonistyczna w stosunku do patogenów,
 • korzystny wpływ na organizm gospodarza, potwierdzony w prawidłowo przeprowadzonych, kontrolowanych badaniach klinicznych.

Mechanizm działania Lactobacillus rhamnosus GG

Pałeczki Lactobacillus posiadają silne właściwości antagonistyczne wobec patogenów chorobotwórczych. Dzieje się tak dzięki możliwości syntezy licznych enzymów i bakteriocyn oraz zakwaszeniu treści jelitowej, czyli obniżaniu pH środowiska bytowania do wartości poniżej 4,5 wskutek produkcji kwasu mlekowego. Aktywność białka S, obecnego w ścianie komórkowej tych pałeczek, odpowiada za współzawodnictwo o miejsce na powierzchni nabłonka jelita. Modyfikacja receptorów dla toksyn bakteryjnych na drodze enzymatycznej, konkurencja o substancje odżywcze lub przyleganie do komórek nabłonka jelitowego uniemożliwiają patogenom dostępu oraz kolonizacji nabłonka jelitowego. Ponadto zdolność tych bakterii do produkcji enzymu hydralazy soli żółci chroni je przed działaniem soku żołądkowego i kwasów żółciowych. Kolejną istotną cechą Lactobacillus rhamnosus GG jest wytwarzanie substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, w tym hamujących wzrost takich bakterii jak: Escherichia Coli, Streptococcus, Salmonella, Clostridium.

Skuteczność działania Lactobacillus rhamnosus GG

Lactobacillus rhamnosus GG jest jednym z najlepiej przebadanych i opisanych szczepów probiotycznych. Ma potwierdzony w wielu badaniach klinicznych i publikacjach naukowych (ponad 900) korzystny wpływ na organizm człowieka:

Mikroenkapuslacja

Technologia mikroenkapsulacji polega na otoczeniu bakterii specjalną osłonką chroniącą przed niebezpiecznym i uszkadzającym wpływem soków żołądkowych, na które narażone są w trakcie docierania do jelit. W konsekwencji do miejsca przeznaczenia probiotyku (jelit) trafia co najmniej 90% bakterii, dlatego ich działanie jest skuteczniejsze w porównaniu z bakteriami liofilizowanymi zawartymi w wielu innych preparatach. Z tego powodu efektywność działania 1 miliarda bakterii mikroenkapsulowanych jest taka sama jak 5 miliardów bakterii liofilizowanych. Według badań technologia ta umożliwia nie tylko zmniejszenie ilości bakterii znajdującej się w produkcie, ale także zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Diflos mikroenkapsulacja

Diflos – idealny probiotyk zawierający szczep Lactobacillus rhamnosus GG

Produkty Diflos, Diflos 30 i Diflos 60 zawierają żywe, mikroenkapsulowane kultury bakterii probiotyczne Lactobacillus rhamnosus GG w postaci doustnych kropel lub kapsułek. Diflos może być stosowany przez niemowlęta, dzieci i dorosłych. Nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu, dlatego może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników. Nie zawiera substancji konserwujących, barwników, aromatów i substancji słodzących.

 Diflos krople firmy Smart Pharma Diflos 30 firmy Smart Pharma Diflos 60 firmy Smart Pharma

Literatura

 1. FAO/WHO (2001) Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria.
 2. Goldin B. R., Gorbach S. L., Alterations of the Intestinal Microflora by Diet, Oral Antibiotics, and Lactobacillus: Decreased Production of Free Amines From Aromatic Nitro Compounds, Azo Dyes, and Glucuronides. J. Natl. Cancer Inst. 1984, 73(3): 657-689.
 3. Gorbach S. L., The Discovery of Lactobacillus GG. Nutrition Today 1996, 31(6): 5S.