Bacillus coagulans, GBI-30, 6086 (GanedenBC30®) – nowy probiotyk 
o wyjątkowych cechach

Szczep bakterii Bacillus coagulans GBI-30, 6086 (GanedenBC30®) posiada wyjątkowe właściwości, które umożliwiły stosowanie go jako probiotyku. W badaniach naukowych wykazano jego korzystny wpływ na zdrowie człowieka oraz bezpieczeństwo spożywania. Jego działanie obejmuje układ pokarmowy, odpornościowy, ale także kostno-stawowy. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszych częściach artykułu.

Znak towarowy Bacillus Coagulans - Smart Pharma

Bacillus coagulans GBI - 30 (BC30) w pigułce

w 2011 roku BC30 został uznany przez urząd ds. Żywności i Leków za GRAS tj. bezpieczny w stosowaniu. wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii patogennych z gatunków Clostridium difficile, Clostridium perfringens i Listeria monocytogenes. poprawia przyswajalność białka a także wydajność i regenerację mięśni po intensywnym treningu.

Bacillus coagulans GBI-30, 6086 jako potencjalny probiotyk

Bacillus coagulans został po raz pierwszy opisany w 1915 roku w Iowa Agricultural Experiment Station, gdzie został wyizolowany ze skoagulowanego mleka w proszku [1] Ganeden BC30 jest nazwą handlową zastrzeżonego preparatu szczepu Bacillus coagulans oznaczonego jako Bacillus coagulans GBI-30, 6086. Szczep ten jest Gram dodatnią, tlenową laseczką zdolną do tworzenia endospor i syntezy kwasu mlekowego. W 2011 roku B. coagulans GBI-30, 6086 został uznany przez Urząd ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administartion, FDA) za GRAS tj. bezpieczny (ang. Generally Recognised As Safe), dzięki czemu może być stosowany jako składnik produktów spożywczych.

Od dawna wiadomo, że działanie drobnoustrojów o potencjale probiotycznym zależy od typu szczepu. Pierwszym krokiem w badaniach nad potencjałem probiotycznym szczepu jest identyfikacja gatunkowa (np. gatunek to Bacillus coagulans), a następnie powiązanie konkretnych właściwości funkcjonalnych ze szczepem (np. gatunek Bacillus coagulans szczep GBI-30, 6086). Charakterystyka szczepu probiotycznego polega także na opisaniu cech morfologicznych i genotypowych. Aby szczep probiotyczny był zdolny do spełniania swoich prozdrowotnych funkcji musi wykazywać odporność na bardzo niskie pH żołądka i kwasów żółciowych [2]. Cecha bakterii z rodzaju Bacillus, która pozwala na ich przetrwanie w warunkach stresu środowiskowego jest zdolność do tworzenia endspor tj. form spoczynkowych umożliwiających mikroorganizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków.

Bezpieczeństwo stosowania Bacillus coagulans

Jednym z kluczowych warunków, jaki muszą spełniać drobnoustroje o potencjale probiotycznym jest szeroko pojęty brak toksycznego wpływu na organizm konsumenta. Jednym z literaturowych przykładów badań w tym zakresie jest praca Endres’a i in. [3]. Testy na toksyczność w pierwszym etapie badań przeprowadzono na zwierzętach, którym podawano komórki Bacillus coagulans. W trakcie suplementacji nie zaobserwowano żadnych niepokojących objawów czy też zmian patologicznych na poziomie tkankowym.

Innym ważnym kryterium jest brak negatywnego wpływu na autochtoniczną mikrobiotę przewodu pokarmowego. Celem pracy Honda i wsp. (2011) [4] była ocena wpływu B. coagulans Ganeden BC30 na ludzką mikrobiotę jelitową. Wykazano, że obecność naturalnie niewystępującego w przewodzie pokarmowym gatunku bakterii nie spowodowało dysbiozy ludzkiej mikrobioty jelitowej w warunkach in vitro, co może wskazywać, że szczep Ganeden BC30 został rozpoznany jako bezpieczny.

Bacillus coagulans w walce z patogenami (czynnikami chorobotwórczymi)

Kolejną ważną cechą drobnoustrojów o właściwościach probiotycznych jest ich zdolność do aktywności przeciwdrobnoustrojowej wobec gatunków drobnoustrojów patogennych. Hyronimus i wsp. [5] przeprowadzili badania których wyniki wykazały, że Bacillus coagulans GBI-30 hamuje wzrost takich drobnoustrojów o potencjale patogennym jak Clostridium difficile, Clostridium perfringens i Listeria monocytogenes.

Zdolność B. coagulans do tworzenia endospor (przetrwalników)

Bimodalny cykl życia Bacillus coagulans jest bezdyskusyjną zaletą tego gatunku a polega na możliwości przejścia formy aktywnej w spoczynkową i na odwrót. Ta cecha jest unikalną wśród szczepów o potencjale probiotycznym. Zdolność do tworzenia endospor pozwala na przetrwanie bakterii zwłaszcza w żołądku, w którym pH treści jest bliskie 2. Aktywacja formy spoczynkowej zachodzi dopiero w odległych rejonach przewodu pokarmowego jak np. w jelicie grubym. Właśnie ten mechanizm pozwala bakteriom z gatunku B. coagulans na aktywność antymikrobiologiczną w miejscu przewodu pokarmowego w którym najczęściej występują drobnoustroje chorobotwórcze [6]. Zdolność do tworzenia endospor jest także pożądaną cechą w kontekście technologicznym (wpływ wysokiej lub niskiej temperatury, intensywne mieszanie, zmienne pH) na drodze uzyskiwania ostatecznego produktu zawierającego szczep Bacillus coagulans GBI-30 ale także w trakcie przechowywania (wydłużony termin przydatności do spożycia) i transportu, zarówno samych preparatów bakteryjnych jak i gotowego produktu spożywczego [7].

Odporność na działanie kwasów żołądkowych i soli żółciowych

Kolejnym kryterium w testach przesiewowych mających udowodnić potencjał probiotyczny nowych szczepów jest wykazanie ich tolerancji wobec kwasów żołądkowych i soli żółciowych, co m.in. dla gatunku Bacillus coagulans zostało wykazane w pracy Hyronimus i wsp. [6]. Autorzy badali wpływ niskiego pH i różnego stężenia soli żółciowych na 13 różnych szczepów bakterii spośród których Bacillus laevolacticus DSM 6475 i wszystkie szczepy z rodzaju Sporolactobacillus (z wyjątkiem S.racemicus IAM 12395) były odporne na pH 3. Natomiast jedynie Bacillus racemilacticus i Bacillus coagulans wykazywały tolerancję na stężenia żółci powyżej 0,3% (w/v). Dzięki takim wynikom badań można wnioskować, że obydwa gatunki są odporne na agresywne warunki generowane obecnością soli żółciowych.

Bacillus coagulans GBI-30 a układ pokarmowy i regeneracja mięśni po intensywnym treningu

Prawidłowa przyswajalność składników odżywczych jest kluczowym elementem związanym z dobrą kondycją organizmu i jest szczególnie istotna dla osób prowadzących aktywny tryb życia w tym sportowców, u których zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest bardzo wysokie. Z uwagi na trudności w dostępie do treści jelitowych pochodzących bezpośrednio od dawców (in vivo) opracowano modele umożliwiające badanie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych w sztucznych warunkach (in vitro). Badania w tym zakresie były prowadzone przez Keller i wsp. (8). W symulowanym modelu jelitowym oceniano przeżywalność i aktywność szczepu BC30 podczas transferu bakterii przez górny odcinek przewodu pokarmowego. Badania wykazały, że przeżywalność Bacillus coagulans GBI-30 była wysoka (70%). Uzyskane przez autorów wyniki potwierdziły odporność bakterii na proces trawienia a także pożądany (zwłaszcza w grupie sportowców) potencjał testowanego szczepu w procesach efektywnego przyswajania białka. Inni autorzy poddali ocenie potencjał Bacillus coagulans GBI-30, 6086 w aspekcie wspomagania trawienia białek roślinnych. Testom poddano trzy białka roślinne (groch, soja i ryż), które zostały poddane trawieniu w modelu in vitro żołądka i jelita cienkiego w obecności Bacillus coagulans GBI-30. Badania dowiodły, że obecność szczepu w modelu zwiększyło stopień biodostępności aminokwasów z białek roślinnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego [9]. Znaczenie suplementacji diety sportowców w bakterie Bacillus coagulans GBI-30 6086 wykazano w pracy Jäger i in. [10]. Po 8 tygodniach treningu i spożywania szczepu BC30 zaobserwowano lepsze wyniki sportowców. Autorzy we wnioskach stwierdzili, że dieta wysokobiałkowa w połączeniu z preparatem Bacillus coagulans GBI-30, 6086 ma korzystny wpływ na wydajność i regenerację mięśni po intensywnym treningu. Natomiast badania innych autorów opublikowane w Postgraduate Medicine [11] wykazały wpływ BC30 na wspomaganie funkcji trawiennych, w efekcie czego wśród badanej grupie pacjentów (z IBS) zaobserwowano wyeliminowanie bólu brzucha i wzdęć.

Bacillus coagulans GBI-30 a układ immunologiczny i działanie przeciwzapalne

W pracy Jensena i wsp. [12] wykazano, że komórki Bacillus coagulans aktywowały ludzkie komórki odpornościowe i produkcję  białek (cytokin i chemokin)  wpływających na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek układu immunologicznego. Autorzy pracy wnioskują, że działanie przeciwzapalne, w połączeniu z bezpośrednią indukcją IL10, jest interesujące pod względem możliwego leczenia chorób zapalnych jelit, jak również w celu wsparcia zdrowego układu odpornościowego [12].

Bacillus coagulans GBI-30 a usprawnienie układu kostno-stawowego

W pracy Mandel i in. [13] badano wpływ suplementacji Bacillus coagulans na reumatoidalnym zapaleniem stawów. Respondenci przyjmowali suplement przez 60 dni. W trakcie trwania suplementacji zaobserwowali zmniejszenie bólu i poprawę mobilności. Natomiast wyniki analizy krwi wykazały obniżenie stężenia białka CRP (białko tzw. ostrej fazy, pojawiające we krwi jako konsekwencja stanu zapalnego).

dr hab. Daria Szymanowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Diflos choco – połączenie Bacillus coagulans GBI-30, inuliny i najlepszej belgijskiej czekolady

O wyjątkowych właściwościach probiotyku Bacillus coagulans GBI-30 możesz przekonać się próbując niezwykle smacznych czekoladek Diflos choco, które zawierają szczep BC30, 
a dodatkowo posiadają również prebiotyk – inulinę wzmacniającą korzystne bakterie w układzie pokarmowym. Sprawdź sam.

Na zdjęciu opakowanie czekoladek Diflos Choco firmy Smart Pharma

Literatura

 1. Sarles W.B., Hammer B.W.: Observations on Bacillus coagulans. Journal of Bacteriology 1932, 23:301-314.
 2. Tuomola E., Crittenden R., Playne M. i wsp.: Quality assurance criteria for probiotic bacteria. American Journal of Clinical Nutrition 2001, 73: 393-398.
 3. Endres J.R., Clewell A., Jade K.A.: Safety assessment of a proprietary preparation of a novel Probiotic, Bacillus coagulans, as a food ingredient. Food and Chemical Toxicology 2009, 47:1231-1238.
 4. Honda H, Hoyles L, Gibson GR i wsp.: Impact of Ganeden BC30 (Bacillus coagulans GBI-30, 6086) on population dynamics of the human gut microbiota in a continuous culture fermentation system. International Journal of Probiotics and Prebiotics 2011, 6(1):65-72.
 5. Hyronimus B., Le Marrec C., Urdaci M.C.: Coagulin, a bacteriocin-like inhibitory substance produced by Bacillus coagulans. Journal of Applied Microbiology 1998, 85:42-50.
 6. Hyronimus B., Le Marrec C., Sassi H. Acid and bile tolerance of spore-forming lactic acid bacteria. International Journal of Food Microbiology 2000, 61:193-197.
 7. Sanders N.E., Morelli L., Tompkins T.A.: Sporeformers as human probiotics: Bacillus, Sporolattobacillus, and Brevibacillus. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 2003, 2:101-110.
 8. Keller D., Van Dinter R., Cash H. i wsp.: Bacillus coagulans GBI-30, 6086 increases plant protein digestion in a dynamic, computer-controlled in vitro model of the small intestine (TIM-1). Beneficial Microbes 2017, 8(3): 491-496.
 9. Jäger R., Shields K.A., Lowery R.P. i wsp.: Probiotic Bacillus coagulans GBI-30, 6086 reduces exercise-induced muscle damage and increases recovery. Peer J. 2016, 4:2-14.
 10. Jäger R., Shields K.A., Lowery R.P. i wsp.: Probiotic Bacillus coagulans GBI-30, 6086 reduces exercise-induced muscle damage and increases recovery. Peer J. 2016, 4:2-14.
 11. Hun L., Faap M.D.: Original Research: Bacillus coagulans Significantly Improved Abdominal Pain and Bloating in Patients with IBS. Postgraduate Medicine 2009, 121:119-124.
 12. Jensen G.S., Benson K.F., Carter S.G. i wsp.: Ganeden BC30TM cell wall and metabolites: anti-inflammatory and immune modulating effects in vitro. BMC Immunology 2010, 11:15-39.
 13. Mandel D.R., Eichas K., Holmes J.: Bacillus coagulans: a viable adjunct therapy for relieving symptoms of rheumatoid arthritis according to a randomized, controlled trial. BMC Complementary and Alternative Medicine 2010, 12:10-11.