Diflos 30

Idealny probiotyk, niezbędny przy stosowaniu antybiotyku, powstrzymuje wszystkie biegunki.

Diflos idealny probiotyk, niezbędny przy stosowaniu antybiotyku, powstrzymuje wszystkie biegunki.

Diflos 30 - produkt zawierający żywe, mikroenkapsulowane kultury bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w postaci doustnych kapsułek, które możesz otworzyć, a ich zawartość rozpuścisz w płynie. Jest to innowacyjny probiotyk dla noworodków, niemowląt, dzieci 
i dorosłych powstrzymujący występowanie biegunek związanych z przyjmowaniem antybiotyku oraz tych o nieznanej przyczynie. Diflos 30 zmniejsza również częstość zakażeń pojawiających się w stanach obniżonej odporności.

Na zdjęciu opakowanie Diflos 30 firmy Smart Pharma

Rola probiotyku

Probiotyk to żywe kultur bakterii mające dobroczynny wpływ na organizm człowieka, pomagają 
w utrzymywaniu równowagi mikrobiologicznej układu pokarmowego przez nie dopuszczanie do osiągnięcia przewagi bakteriom chorobotwórczym. Działają one również na układ odpornościowy wspierając jego właściwe funkcjonowanie. Jednymi z najczęściej stosowanych probiotyków są bakterie kwasu mlekowego np. szczepy z rodzaju Lactobacillus, które naturalnie występują w ludzkich jelitach.

Działanie Diflos 30

Diflos 30 zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG może być podawany razem 
z antybiotykiem, ponieważ nie obniża wrażliwość bakterii chorobotwórczych na jego działanie. Przeciwdziała natomiast skutkom ubocznym przyjmowania antybiotyku, takim jak biegunki oraz bóle brzucha. Jest to potwierdzone przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenetrologii, Hepatologii 
i Żywienia w Pediatrii (ESPGHAN), które rekomenduje szczep Lactobacillus rhamnosus GG w zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterapią, ale także w biegunkach o nieznanej przyczynie. Przyjmowanie Lactobacillus rhamnosus GG obecnego w Diflos 30 może również wpłynąć na ograniczenie występowania zakażeń, zwłaszcza układu oddechowego.

Lactobacillus rhamnosus GG

Bakterie Lactobacillus rhamnosus GG zostały wyselekcjonowane z ludzkiego materiału biologicznego 
w 1985 roku z uwzględnieniem bardzo szczegółowych kryteriów np. odporność na kwas żołądkowy, czy wysoka aktywność przeciw niekorzystnym drobnoustrojom. Postawione wymagania miały pomóc w znalezieniu niezwykle skutecznego i pożytecznego szczepu bakterii. Po wyodrębnieniu Lactobacillus rhamnosus GG powstało na jego temat już ponad 900 badań i publikacji, w związku z czym, jest jednym 
z najlepiej poznanych i przebadanych szczepów probiotycznych na świecie.

Logotyp Lactobacillus rhamnosus GG - LGG

Mikroenkapsulacja

Technologia mikroenkapsulacji polega na otoczeniu bakterii specjalną osłonką chroniącą przed niebezpiecznym i uszkadzającym wpływem soków żołądkowych, na które narażone są w trakcie docierania do jelit. W konsekwencji do miejsca przeznaczenia probiotyku (jelit) trafia co najmniej 90% bakterii, dlatego ich działanie jest skuteczniejsze w porównaniu z bakteriami liofilizowanymi zawartymi w wielu innych preparatach. Z tego powodu efektywność działania 1 miliarda bakterii mikroenkapsulowanych jest taka sama jak 5 miliardów bakterii liofilizowanych. Według badań technologia ta umożliwia nie tylko zmniejszenie ilości bakterii znajdującej się w produkcie, ale także zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Bezpieczeństwo stosowania Diflos

Zawarty w Diflos 30 szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG posiada status bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized As Safe) nadany przez Amerykański Departament Zdrowia. LGG rekomendowany jest także przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenetrologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii. Diflos 30 może być stosowany przez noworodki, niemowlęta, dzieci oraz dorosłych, także kobiety w ciąży. Produkt nie zawiera: białka mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być bezpiecznie podawany osobom nie tolerującym tych składników.