Smart Pharma

Naszą ambicją jest tworzenie produktów medycznych coraz doskonalszych i coraz bardziej innowacyjnych. Wiemy, że jest to możliwe. Każdego dnia udowadniamy, że wiedza oraz technologia pozwalają żyć lepiej i leczyć bezpieczniej. I taka też jest nasza misja.

Poznański Lider Przedsiębiorczości 2018

Na zdjęciu Michał Taisner odbierający wyróżnienie Poznański Lider Przedsiębiorczości 2018 - Smart Pharma

Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości organizowany jest od 2003 r. przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego w celu promocji i upowszechniania przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Nagrodzone firmy powinny charakteryzować się osiągniętym sukcesem na danym rynku, posiadaniem ciekawej i innowacyjnej oferty, wykorzystywaniem nowoczesnych metod organizacji pracy, a także działaniem, które jest przyjazne ludziom i środowisku. W XV edycji tego konkursu Smart Pharma uzyskała wyróżnienie za kierowanie się misją, w myśl której wiedza oraz technologia pozwalają żyć lepiej i leczyć bezpieczniej.

Mikroprzedsiębiorca Roku 2016

Na zdjęciu Michał Taisner odbierający wyróżnienie w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2016 - Smart Pharma

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2016 organizowany przez Fundację Microfinance Centre został stworzony w celu wspierania przedsiębiorców i firm oraz wyróżniania i promowania najlepszych z nich. Głównym kryterium oceny firm było prezentowanie postawy uwzględniającej zrównoważony rozwój, który jest połączeniem wprowadzania nowych i udoskonalania już powstałych produktów z jednoczesną troską o klientów, pracowników, społeczność lokalną oraz środowisko przyrodnicze. Smart Pharma otrzymała wyróżnienie za tworzenie nowych produktów medycznych w powiązaniu z ideą zrównoważonego rozwoju.

Rynkowy Lider Innowacji 2013

Smart Pharma jest częścią YouNick Nickel Technology Park Poznań, czyli pierwszego niepublicznego parku technologicznego w Polsce, który zdobył tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2013 przyznawany firmom realizującym innowacyjne projekty i wdrażającym nowoczesne technologie produkcji. YouNick Nickel Technology Park Poznań współpracuje z wieloma polskim uczelniami, dysponuje specjalistyczną infrastrukturą wyposażoną w nowoczesne laboratoria posiadające certyfikat GMP.

Kto tworzy Smart Pharmę?

Pracownicy i osoby współpracujące ze Smart Pharmą specjalizują się w każdym etapie procesu powstawania produktu leczniczego, a następnie w jego komercjalizacji. Proces powstawania produktów Smart Pharmy jest zgodny z najwyższymi standardami i składa się z wielu etapów, za które odpowiedzialni są kompetentni specjaliści dysponujący wieloletnim doświadczeniem.

Profesjonalna współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi firmami. Oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie oraz realizację działań – od poszukiwania koncepcji nowego preparatu, aż do sprzedaży gotowego produktu na rynku farmaceutycznym. Możemy przeprowadzić prace w poszczególnych etapach lub zająć się kompleksowo całym procesem.

Doświadczenie i kompetencje

Największym kapitałem Smart Pharmy są ludzie – osoby z pasją i poczuciem celu, które wnoszą do firmy nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania, doświadczenie i profesjonalizm działania. Specjaliści R&D poszukują na świecie innowacyjnych substancji, a następnie opracowują nowatorskie formuły leków – bezpieczniejszych, skuteczniejszych i bardziej przyjaznych pacjentom. Laboranci przeprowadzają setki testów i szczegółowych badań, dzięki którym uzyskują optymalną stabilność preparatów i przygotowują je do produkcji zgodnej ze standardami GMP. Pracownicy marketingu i zarządzania sprzedażą opracowują strategię wyprowadzenia nowych produktów na rynek, a także sposoby komunikacji z lekarzami i pacjentami. Tak więc dzięki kompetencjom i zaangażowaniu wielu ludzi możliwe jest wdrażanie innowacyjnych produktów zgodnie z hasłem przewodnim firmy Our Technology Your Health.

Rozwój firmy

Michał Taisner od wielu lat ściśle współpracuje ze środowiskiem medycznym, a szczególnie z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. Dzięki tej współpracy wszystkie opracowywane produkty zawsze są konsultowane ze specjalistami z danej dziedziny. Celem konsultacji jest również diagnozowanie problemów lekarzy z jakimi borykają się w codziennej praktyce, a następnie tworzenia produktów, które je rozwiązują. Celem firmy jest opracowywanie takich rozwiązań, które będą dawać możliwość skutecznego i bezpiecznego dbania o pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą i badaniami.

„Czuję olbrzymią dumę i satysfakcję aktywnie współpracując ze środowiskiem medycznym i mogąc brać udział w pracach nad poprawą jakości życia ludzi, a szczególnie niemowląt i małych dzieci. Chcę być partnerem dla tego środowiska, promując wiedzę i wprowadzając innowacyjne produkty pozwalające skuteczniej leczyć i zapobiegać chorobom”
– Michał Taisner –