Smart Pharma Sp. z o. o.

Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
+48 61 659 38 65
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Smart Pharma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kobaltowej 6 w Złotnikach, 62-002 Suchy Las (dalej: Smart Pharma).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? W przypadku kierowania do Smart Pharma korespondencji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożonego drogą telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Smart Pharma jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Smart Pharma z prośbą o udzielenie informacji oraz obsługa zgłoszenia, którego dotyczy korespondencja. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Smart Pharma.

Komu będą przekazywane Twoje dane? Smart Pharma będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Smart Pharma. Ponadto Smart Pharma będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Smart Pharma, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Kontakt Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 61 659 38 65