Smart Pharma wspiera i rozwija wiedzę uczestników XXXIII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego to jedno 
z najważniejszym spotkań polskich neonatologów z udziałem międzynarodowych specjalistów.

Smart Pharma wspiera i rozwija

W dniach 12 – 14 października 2017 roku w Krakowie odbyło się XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, podczas którego wybitni, międzynarodowi eksperci wygłosili wykłady przedstawiające najbardziej aktualny stan wiedzy oraz najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia chorób noworodków. 
Sesje naukowe dotyczyły nie tylko leczenia zaistniałych schorzeń i wad, ale również szybkiego diagnozowania, a przede wszystkim ich wczesnej profilaktyki.

Zespół Smart Pharmy również dzielił się swoją wiedzą z uczestnikami sympozjum i prezentował informacje dotyczące naszych produktów, które są precyzyjnie przygotowane dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie osób, którym 
tak jak nam, zależy na zdrowiu i prawidłowym funkcjonowaniu nowonarodzonych dzieci.

Logotyp Polskie Towarzystwo Neonatologiczne PTN - Smart Pharma